???????????????????????????????

۰۳

اسفند
۱۳۹۳

باغ دولت آباد یزد

ارسال شده توسط: سبحان/ 462 ۰

باغ دولت آباد یزدیکی از با‏غ های معروف ایرانی که در دوره زندیه و در زمان محمد تقی خان طراحی و ساخته شد، باغ دولت آباد یزد است. محمد تقی خان ابتدا قناتی به طول ۶۵ کیلومتر را احداث کرده و آب را از مهریز به یزد و محل کنونی باغ دولت آباد رساند و سپس مجموعه حکومتی دارالحکومه خود را بنا نمود و این بنا که میبایست در اختیار نوادگان محمد تقی خان باشد، توسط میراث فرهنگی تملک شد و در حال حاضر زیر نظر محمد علی معزالدینی داماد نماینده ولی فقیه اداره می گردد. در اصلی این مجموعه در خیابان شهید رجایی قرار گرفته ‌است و در دیگری که در بلوار دولت آباد یزد قرار دارد ورودی نداشته و تقریباً در دست مرمت و بازسازی است، به همین علت تردد از در اصلی انجام می‌ گیرد. مرتفع ترین بادگیر شناسایی شده در ایران در این باغ می باشد. در اسناد مختلف تاریخی مساحت زمینهای باغ ۲ هزار جریب ذکر شده است و مساحت کل این باغ که محصور است حدود ۴۰ هزار متر مربع می باشد.

عناصر تشکیل دهنده باغ دولت آباد یزد عبارتند از چند عمارت شامل: عمارت سردر، عمارت بهشت آیین، عمارت تهرانی، عمارت مستخدمین یا خانه ی خدم و حشم، عمارت تالار آیینه، عمارت بادگیر، عمارت حرمسرا یا حرم خانه و آشپزخانه ها و دیوان خانه به شکل اصطبل تابستانه و زمستانه، ساباط، آب انبار، درشکه خانه، مثمن و همچنین در فضای باغ دارای حوض ها، قنات و جداول آب متعدد می باشد. از بهم پیوستن پنج رشته قنات، قنات تاریخی مهم و عظیم دولت آباد تشکیل شده که از ارتفاعات مهریز سرچشمه می گرفته و بیش از ۲۰۰ سال قدمت دارد و پس از به کار انداختن چند آسیاب آبی و مشروب نمودن بخشی از اراضی مهریز یزد و طی بیش از پنجاه کیلومتــر به یزد می رسیده است و آبادی هایی چند چون باغ دولت آباد، آبشاهی و خــرمشاه را در اطراف یزد آبیاری می نموده است. باغ در حال حاضر توسط چاه نیمه عمیق مجاور آبیاری می گردد.

سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران بخش عمده آن از جمله عمارت هشتی و بادگیر باغ را که تخریب شده بود، مرمت کرد. کاربندی بسیار ظریف سقف هشتی اثر استاد علی اکبر خرمی معروف به استاد حاجی علی اکبر آخوند معمار میراث فرهنگی می باشد که به طرزی بسیار استادانه با دم گیری گچی و سیم گل اجرا گردیده است. ‏ ۳۳ متر بلندی بادگیر باغ دولت آباد از سطح زمین، نشانه تو انمندی و بلوغ فکر و دست معماران یزد و شاهکار مهندسی است. باغ از ردیف کاری درختان مختلف که عمده ترین آن ها را گل سرخ و سرو و کاج تشکیل می دهد برخورد ار می باشد. دیگر فضاهای با‏غ را گونه های مختلف درختان میوه به ویژه انار و انگور در برمی گیرد. به لحاظ فن توزیع آب و غنای طراحی معماری و هنر بستان پیرایی باغ دولت آباد یزد از مجموعه های دیدنی کشور محسوب شده و به همین دلیل در فهرست آثار تاریخی ثبت گردیده است.

Administrator

ارسال دیدگاه

لطفا یک نظر بنویسید.
لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل درست وارد کنید