۱۶

اسفند
۱۳۹۳

باغ جهان نما شیراز

ارسال شده توسط: سبحان/ 151 ۰

باغ جهان نما شیرازیكی از كهن‌ترین باغ های شیراز باغ جهان‌ نما می باشد و در نزدیكی آرامگاه حافظ واقع شده است. این باغ و دشت زیردست حوالی آن در دوره سلسله آل اینجو و آل مظفر سرسبز و بسیار آباد بوده است. همانند سه باغ مشهور دیگر یعنی باغ تخت قراچه، باغ ارم و باغ دلگشا، باغ جهان‌ نما پیش از یورش تیمور گوركانی به شیراز یعنی در دوره آل مظفر و آل اینجو، در نهایت آبادانی بوده است. مورخ دوره تیمور ابن عربشاه در عجایب المقدور این باغ را زینت الدنیا نامیده است. در اشعار حافظ شیراز به دو دشت مصلی و جعفرآباد كه همواره پوشیده از باغهای روح‌ افزا و جان‌ نواز بوده اشاره و از صفا و سرسبزی آن سخن به میان آمده است.

در هنگام اقامت تیمور گوركانی در شیراز، باغ جهان‌ نما همچون سایر باغ های نامدار آن دوره مورد توجه قرار گرفت به طوری كه در اطراف سمرقند كه موطن اصلی وی بوده است همانند آن باغ را  احداث و آن را جهان ‌نما نامید. در دوره صفویه نیز باغ جهان‌ نما شیراز با اهمیت و آباد بوده است. شاردن كه در دوره صفویه از شیراز بازدید کرده است می‌نویسد: دروازه شهر یا دروازه قرآن به خیابان بسیار زیبایی منتهی می‌شود كه دراز و باریك است. باغ هایی در دو سوی این خیابان است كه جبهه آنها در سمت خیابان دویست پا و هریك دارای مدخل و سر در باشكوهی با طاق نیم گنبدی است و یك كلاه فرنگی بر فراز هر سر در ساخته اند. از دو سو درهای باغ مقابل هم قرار گرفته و وضع جالبی از قرینه بودن آنها به وجود آمده است. حوض مربع شكلی كه پهنای آن به اندازه خیابان است در وسط این خیابان قرار دارد و سر در باغ های دو سو به اندازه ۳۰ پا عقب نشسته است تا بتوان از دو طرف آن گذشت.  از نوشته‌های شاردن و تاورنیه به دست می‌آید كه باغ های طرفین این خیابان یعنی باغ  نو و باغ جهان ‌نما كه در دوره قاجاریه و زندیه تجدید عمارت شده، همان باغ های دوره صفویه بوده و در آن عهد رونقی تمام داشته است.
در دوره ناامنی كشور، پس از سلسله صفوی، این باغ شیراز تقریباً ویران گشته است.  به روایت كلانتر فارس میرزا محمد بعد از نادر شاه افشار تا استقرار حكومت كریم خان زند در دوره كشمكش بین مدعیان سلطنت، این باغ هم بازسازی شده است. عمارتی كه در وسط باغ قرار دارد مربوط به كریم خان زند می باشد که در سال ۱۱۸۵ هجری قمری آن را حصار كشی كرد و عمارت مزبور را در وسط آن ساخت و در اطراف عمارت، درختکاری مفصل و خیابان كشی‌هایی زیبا ایجاد كرد و طرح این باغ را همانند باغ نظر، در داخل باغ، دارای چهار خیابان و در اطراف، دو حوض كوچك و دو حوض بزرگ داده است.

Administrator

ارسال دیدگاه

لطفا یک نظر بنویسید.
لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل درست وارد کنید